Åkers Bergslag – ett kulturarv

Det är alltid trevligt att besöka Åkers Bergslag oavsett väder. Det gäller dock att klä sig varmt vid mycket kallt eller blåsigt väder. Gör man det kan man njuta av kulturarvet Åkers Bergslag på ett helt annat sätt.

Vad är kultur?

Det som definierar kultur har alla olika uppfattningar om, men i regel är man överens från forskarperspektivet att kultur är ett paraplybegrepp för musik, konst och litteratur som människan skapar. Ett djur kan inte skapa kultur, en apa kan lära sig att ta danssteg men den kan inte skapa något nytt och unikt. Kultur behöver heller inte läras ut i flera kedjor, utan man kan enkelt börja var man vill och sedan successivt inhämta den kunskap som krävs för att åstadkomma kultur.

Vilka är kulturyttringarna i Åkers Bergslag?

Kultur handlar inte bara om dans, konst, sång eller litteratur. Man pratar ofta om kultur även när det gäller seder och traditioner. För bara 200 år sedan var Åkers Bergslag en plats där man byggde upp små samhällen i samhället. Själva fokus låg på att underhålla och bedriva järnmalmsproduktion, samt att bryta mineraler från gruvor. Man kan tro att det blir kallare i underjorden, men faktum är att det kan råda uppåt 50 grader Celsius bara några kilometer ned i jorden. På den tiden fanns inte fläktar och man hade verkligen ingen air condition.

Konst kan idag göras från det som inte var konst

Om man tänker efter är glasblåsning först på senare år något som kan ses som häftigt och spännande att se på. Förr var det dock inget märkvärdigt eftersom det var givet att det fanns en glasblåsare. Idag massproduceras dock de flesta glasprodukter vi använder i fabriker. Själva hantverket har fått ge vika för de mängder glas som marknaden efterfrågar. Samma princip kan tillämpas för de yrken som utövades regelbundet i Åkers Bergslag med omnejd.