Åkers bergslag och dess attraktioners historia

Med attraktioner menas i det här sammanhanget sevärdheter och inte sådana maskiner man kan färdas i på nöjesparker.

Var ligger Åkers bergslag?

Åkers bergslag ligger i gränstrakterna mellan Strängnäs, Gnesta och Flen. Det är även ett ekomuseum samt ett decentraliserat friluftsmuseum.

Arv från forna tider

I Åkers bergslag finns sprickdalsjöarna Marvikarna och Klämmingen där det förr i tiden forslades järnmalm, träkol och timmer. Idag är det, vintertid, utmärkta skridskoleder där och på sommaren är det vanligt att paddla kanot på platsen. Här kan man hitta gamla gruvor, kolbottnar, slagghögar med mera. Det är som att man åker tillbaka till gamla tiders primitiva industrier när man besöker Åkers bergslag.

Besöksmålen är många

Här kan du besöka:

1) Björndammens masugn. Den första masugnen anlades redan 1637 och byggnaden som omsluter den är mycket magnifik och liknar en basilika.

2) Bredsjönäsgruvorna. Här bröts olika mineraler men utvinningen upphörde i mitten av 1800-talet eftersom omfattande vatteninträngningar ägde rum.

3) Bredsjönäskonsten. Det är ett så kallat konsthjul som är ett stort hjul i vatten som förr i tiden hjälpte pumpar som hörde till gruvor.

4) Kalkbro. Här bröt man kalk för att använda som slaggprodukt i masugnar vid framställning av järnmalm. Ravinen i bergsskärningen är vida publicerad, i filmen om Ronja Rövardotter så var ett filmteam på plats och spelade in en scen där.

5) Åkers styckebruk. Här fanns en anläggning där man gjöt kanoner mellan 1588 till 1866.

Det finns också ett antal gruvor som man enkelt kan besöka vid intresse.

Vad är det som är så spännande med att se kulturarv?

Det är häftigt med kulturarv eftersom inte alla känner till att miljöerna var mer avancerade än vad en modern människa kanske anar. Här kan man få en förstahandssyn på hur det kunde kännas att jobba i en gruva eller kolmila. Givetvis var det kallt inomhus på vintrarna då ingen isolering fanns, åtminstone ingen bra.